2020
Гялс ХХК ын бүх модуль Odoo13 хувидбарт амжилттай шилжүүлэв. 


  Жүр Үр ХХК ын бүх модуль Odoo13 хувидбарт амжилттай шилжүүлэв. 

   

  2020

  Чүү Девелопмент д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

  • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

  • Агуулах

  • Худалдан авалт, төлөвлөгөө

  • Төсөв

  • Уул, BCM Cost, Уулын төлөвлөлт

  • Төлөвлөлт

  • Засвар, Техник, төлөвлөлт

  • Хүний нөөц

  • Цалин, Ростерийн бүртгэл

  • Цахилгаан

  • Борлуулалт

  • Гэрээ, бичиг баримт

  • Удирдлага дашбоард, гм...

  Начинзаан ХХК

  • ERP зөвлөх үйлчилгээ

   

  2020

  Монголын Сүрьеэтэй Тэмцэх Холбоо ТББ д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд: Odoo ERP13

  • Санхүү

  • Агуулах

  • Худалдан авалт

  • Үндсэн хөрөнгө

  • Цалин

  • Борлуулалт

  • Хүний нөөц

  Нормаунт д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлж байна.  Модулиуд:

  • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

  • Агуулах

  • Худалдан авалт, төлөвлөгөө

  • Төсөв

  • Уул, BCM Cost, Уулын төлөвлөлт

  • Төлөвлөлт

  • Засвар, Техник, төлөвлөлт

  • Хүний нөөц

  • Цалин, Ростерийн бүртгэл

  • Цахилгаан

  • Борлуулалт

  • Гэрээ, бичиг баримт

  • Удирдлага дашбоард, гм...

  2020

  Цахиур Төмөр ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд: Odoo ERP13

  • Санхүү

  • Агуулах

  • Худалдан авалт

  • Үндсэн хөрөнгө

  • Мобайл борлуулалт

  • Борлуулалт, Хөнгөлөлт урамшууллын систем

  • Mobile борлуулалт

  • Multi company

  Агар Фарм ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд: Odoo ERP13

  • Санхүү

  • Агуулах

  • Худалдан авалт

  • Үндсэн хөрөнгө

  • ПОС

  • Борлуулалт, Хөнгөлөлт урамшууллын систем

  • Multi company

  2019-4

  Таван Толгойн Венчер Компани  /TTJVCO/ ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

  • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

  • Агуулах

  • Худалдан авалт, төлөвлөгөө

  • Төсөв

  • Уул, BCM Cost, Уулын төлөвлөлт

  • Төлөвлөлт

  • Засвар, Техник, төлөвлөлт

  • Хүний нөөц

  • Цалин, Ростерийн бүртгэл

  • Цахилгаан

  • Борлуулалт

  • Гэрээ, бичиг баримт

  • Удирдлага дашбоард, гм...

  Си Ар Найнтээн бюро Монголиа  /Хятадын 19 р анги/ ХХК д ERP системийн дараах модулиуд:

  • Агуулах

  • Худалдан авалт, төлөвлөгөө

  • Уул, BCM Cost, Уулын төлөвлөлт

  • Засвар, Техник, төлөвлөлт

  • Гэрээ, бичиг баримт

  2019-3

  Космо Трейд ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

  • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

  • Агуулах

  • Худалдан авалт

  • Мобайл борлуулалт

  • Борлуулалт хөнгөлөлт урамшууллын систем

  • Хүний нөөц

  • Цалин

  • ПОС

  Мера ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

  • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

  • Агуулах

  • Худалдан авалт

  • Борлуулалт

  • Өрөмдлөг, Тэсэлгээ

  • Хүний нөөц, Цалин

  • Засвар, Техник

  • Төсөл

  2019-2

  Лайфтроник ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

  • Санхүү

  • Агуулах    

  • Худалдан авалт

  • Үндсэн хөрөнгө

  • Хүний нөөц

  • Борлуулалт

  Дипломат Байгууллагын Үйлчилгээ Эрхлэх Газар  ТӨҮГ  д ERP системийн дараах модулиуд:

  • Хүний нөөц

  • Бичиг хэрэг

  • Гэрээ

   

  2019

  Юнимед ХХК д ERP

  • Бизнес процесс шинжилгээ

  • ИРП нэвтрүүлэхийн өмнөх зөвлөх үйлчилгээ

  Илдэнгүн Хошуу ХХК   д ERP системийн дараах модулиуд:

  • Санхүү

  • Агуулах

  • Худалдан авалт

  • Үндсэн хөрөнгө

  • Хүний нөөц

  • Борлуулалт

  2018-2

  ЕвроФарм ХХК д ERP системийн сайжруулалт дэмжлэг хийж эхлэв модулиуд:

  • Санхүү

  • Агуулах

  • Худалдан авалт

  • Үндсэн хөрөнгө

  • Борлуулалт

  • ПОС

  Түмэн Торго ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

  • Санхүү

  • Агуулах

  • Худалдан авалт

  • Үндсэн хөрөнгө

  • Үйлдвэрлэл /хувцасны өртөг тооцолт/

  • Хүний нөөц

  • Борлуулалт

  • ПОС

    2018

  Үндэсний амьдралын даатгал ХХК /nationallife/  д ERP  системд тулгуурласан Даатгалын удирдлагын дараах модулийг нэвтрүүлэв:

  • Гэрээний менежмент

  • Нөхөн төлбөрийн менежмент

  • Актуар тооцоолол

  • Давхар даатгал

  • Нөөц сан тооцоолол

  • Тайлангууд

  • Банкны даатгал

  • Дашбоард

  Номин Холдинг ХХК  д ERP системд тулгуурласан Үнэлгээний систем нэвтрүүлэв:

  • KPI үнэлгээ

  • 360 үнэлгээ

  • Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

  • гм

  2017

  Жүр Үр ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

  • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

  • Агуулах

  • Худалдан авалт, төлөвлөгөө

  • Мобайл борлуулалт

  • Үйлдвэрлэл, өртөг тооцолт

  • Төлөвлөлт

  • Засвар, төлөвлөлт

  • Хүний нөөц

  • Цалин

  • Бичиг баримт

  • Авто аж ахуй

  • Борлуулалт

  • ПОС

  • Үндсэн хөрөнгийн засвар үйлчилгээ

  • Чанарын удирдлага

  Номин Даатгал ХХК д ERP системд тулгуурласан Даатгалын удирдлагын дараах модулийг нэвтрүүлэв:

  • Гэрээний менежмент

  • Нөхөн төлбөрийн менежмент

  • Актуар тооцоолол

  • Давхар даатгал

  • Нөөц сан тооцоолол

  • Тайлангууд

  • МИИС, SOS, Даймонд зэрэг гадны системийнхолболт

  • Дашбоард

    2016

  Амгалан Дулааны Станц ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

  • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

  • Агуулах

  • Худалдан авалт, төлөвлөгөө

  • Төсөв

  • Хүний нөөц

  • Цалин 

  • Борлуулалт

  • Удирдлага

  Гялс Тех ХХК уудад ERP системийн Дараах модулиуд нэвтрүүлсэн.

  • Санхүү

  • Хүний нөөц

  • Агуулах

  • Худалдан авалт

  • Борлуулалт

   

  2015-2

  Зааг Групп ХХК, Тод Тамга ХХК ERP системийн Дараах модулиуд нэвтрүүлсэн.

  • ПОС

  • Санхүү

  • Тамганы борлуулалт

  • Худалдан авалт

  • Тамганы захиалга үйлдвэрлэл

  Гялс Био ХХК, Гялс Тех ХХК уудад ERP системийн Дараах модулиуд нэвтрүүлсэн.

  • Санхүү

  • Хүний нөөц

  • Агуулах

  • Худалдан авалт

  • Борлуулалт

   

  2015 

  Зааг Групп ХХК, Тод Тамга ХХК ERP системийн Дараах модулиуд нэвтрүүлсэн.

  • ПОС

  • Санхүү                                            

  • Тамганы борлуулалт

  • Худалдан авалт

  • Тамганы захиалга үйлдвэрлэл

  Уул Уурхайн Үндэсний Олборлогоч ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

  • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

  • Агуулах

  • Худалдан авалт, төлөвлөгөө

  • Төсөв

  • Уул, уурхай

  • Засвар, Техник

  • ХАБЭА

  • Хүний нөөц

  • Цалин

  • KPI

  • Борлуулалт

  • Удирдлага

                         

  2014

  Лайфтроник ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

  • Санхүү

  • Агуулах

  • Худалдан авалт

  • Үндсэн хөрөнгө

  • Хүний нөөц

  • Борлуулалт

  ДЦС-4 ТӨХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

  • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

  • Агуулах

  • Худалдан авалт, төлөвлөгөө

  • Төсөв

  • Үйлдвэрлэл /ТЭЗҮ/

  • Төлөвлөлт

  • Засвар, төлөвлөлт

  • Хүний нөөц

  • Цалин

  • Авто аж ахуй

  • Борлуулалт

  • ПОС эрчим зоогийн газар, эрчим дэлгүүр гм

  • Удирдлага

   

  2013

  Гялс ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

  • Санхүү

  • Агуулах

  • Худалдан авалт

  • ПОС

  • Хүний нөөц

  • Борлуулалт

  МЕНЕЖВОЛЛ ХХК Үүсгэн байгуулагдав

  2009
   2009
  OpenERP системийг Монголд хөгжүүлж эхлэв