Уулын олборлолтын модуль

Алтны шороон орд, Нүүрсний уурхай, Уулын цулын ажил гүйцэтгэх төслүүдэд туршигдсан

 Уул уурхайн төслүүдийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудал, уулын ажлын төлөвлөгөө гүйцэтгэлийн цогц мэдээлэл дээр боловсруулалт хийж цаг тухай бүр удирдах албан тушаалтан инженер техникийн ажилчидийг үнэн зөв цаг алдалгүй нэгдсэн мэдээллээр тасралтгүй хангаснаар шийдвэр гаргагчдыг зөв оновчтой шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэн ажиллах боломжтой юм.

СИСТЕМИЙН ДАВУУ ТАЛ, БОЛОМЖУУД

  • Уулын ажлын төлөвгөөг гаргаж тухайн төлөвлөгөө цаашлаад компаний үйл ажилгагааны төлөвлөгөө болж үндэс суурь болж өгдөг мөн төлөвлөгөөний биелэлтийг харьцуулан харуулна

  • Уулын техникүүдийн ажиллах цагийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг оруулж өгсөнөөр техникүүдийн бэлэн байдлын, ашиглалтын бэлэн байдал, түлш зарцуулалт, гаргасан зардлыг харах боломжтой

  • Өрөмдлөгө тэсэлгээний бүртгэлээс өрөмдлөгийн уртаашд тооцох гүн, цооногийн тоо мөн тэсэлсэн уулын цулын хэмжээг харах

  • Нүүрсний төслүүдийн хувьд ямар чанартай нүүрс олборлосон, борлуулсан эсэх нүүрсний овоолгын үлдэгдэл газар дээрээ хэд байгааг харах боломжийг олгоно

  • Техникүүдийн хаана ямар ажил хийж байгаа, засварт хэдэн цаг зогсож, сул зогсолтыг бодитоор хянан зохицуулна

ҮР ДҮН

  • Мэдээлэлийн давхцал арилна төслүүд дундаа уулын нэгдсэн нэг сантай болох учир давхцал хэд дахин багасна

  • Ажилтануудын ажлын бүтээмж нэмэгдэж хариуцлагатай цаг тухай бүр мэдээгээ оруулдаг болж хоорондын хамтын ажиллагаа сайжирна

  • Системд орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран хаанаас ч өөрийн эрхээр хандаж хэрэгтэй ажлын мэдээллээр хангагдах боломжоор хангагдсан

  • Олон хэсэг бүртгэгд мэдээлэл нэгдэж нэг бүртгэгдэж нийлж нэг тайлан болж гаран мэдээлэл алдагдал, гажуудал буурна

  • Техникүүдийн ажиллах цаг, төсөл хооронд шилжин ажилласан бүртгэл бүртгэгдсэнээр техникүүдийн тухай системд түүхтэй болно

Уулын ажилын төлөвлөгөө гүйцэтгэл

Төлөвлөлт, маркшейдерийн хэмжилт, диспетчерийн бүртгэлийн харцуулсан уулын мастер түүнээс дээш албан тушаалтнуудад харагдах график

Диспетчерийн бүртгэлүүд

Odoo • Image and Text

Бүтээлийн бүртгэл

Дампын тэвшний багтаамжаар уулын ажлын ресийн бүртгэлийг хийнэ.

Олборлолтонд ажиллаж байгаа техникүүдийн Мото/цагийн бүртгэл

Odoo • A picture with a caption
 

 МОДУЛЫН ФУНКЦИНАЛИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Уулын ажлын төлөвлгөө
Маркшейдерийн хэмжилт
Овоолгын хэмжилт
Бүтээлийн бүртгэл
Техникийн мотоцагийн бүртгэл
Өрөмдлөгө тэсэлгээ
Баяжуулах үйлдвэрийн төлөвлөгөө
Баяжуулах үйлдвэрийн бүтээл бүртгэл
Нүүрс борлуулалт