Амжилттай төслүүд үргэлжилсээр
 
2020

Жүр Үр ХХК, Гялс ХХК уудыг Odoo13 хувидбарт амжилттай шилжүүлэв. 
 Монголын Сүрьеэтэй Тэмцэх Холбоо ТББ д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд: Odoo ERP13

 • Санхүү

 • Агуулах

 • Худалдан авалт

 • Үндсэн хөрөнгө

 • Цалин

 • Борлуулалт

 • Хүний нөөц
2020               -2             

Нормаунт д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлж байна.  Модулиуд:

 • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

 • Агуулах

 • Худалдан авалт, төлөвлөгөө

 • Төсөв

 • Уул, BCM Cost, Уулын төлөвлөлт

 • Төлөвлөлт

 • Засвар, Техник, төлөвлөлт

 • Хүний нөөц

 • Цалин, Ростерийн бүртгэл

 • Цахилгаан

 • Борлуулалт

 • Гэрээ, бичиг баримт

 • Удирдлага дашбоард, гм...


Цахиур Төмөр ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд: Odoo ERP13

 • Санхүү

 • Агуулах

 • Худалдан авалт

 • Үндсэн хөрөнгө

 • Мобайл борлуулалт

 • Борлуулалт, Хөнгөлөлт урамшууллын систем

 • Multi company


Агар Фарм ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд: Odoo ERP13

 • Санхүү

 • Агуулах

 • Худалдан авалт

 • Үндсэн хөрөнгө

 • ПОС

 • Борлуулалт, Хөнгөлөлт урамшууллын систем

 • Multi company

2020               -1

Чүү Девелопмент д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

 • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

 • Агуулах

 • Худалдан авалт, төлөвлөгөө

 • Төсөв

 • Уул, BCM Cost, Уулын төлөвлөлт

 • Төлөвлөлт

 • Засвар, Техник, төлөвлөлт

 • Хүний нөөц

 • Цалин, Ростерийн бүртгэл

 • Цахилгаан

 • Борлуулалт

 • Гэрээ, бичиг баримт

 • Удирдлага дашбоард, гм...

 

Космо Трейд ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

 • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

 • Агуулах

 • Худалдан авалт

 • Мобайл борлуулалт

 • Борлуулалт хөнгөлөлт урамшууллын систем

 • Хүний нөөц

 • Цалин

 • ПОС

 

Мера ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

 • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

 • Агуулах

 • Худалдан авалт

 • Борлуулалт

 • Өрөмдлөг, Тэсэлгээ

 • Хүний нөөц, Цалин

 • Засвар, Техник

 • Төсөл

2019               -2


Таван Толгойн Венчер Компани  /TTJVCO/ ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

 • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

 • Агуулах

 • Худалдан авалт, төлөвлөгөө

 • Төсөв

 • Уул, BCM Cost, Уулын төлөвлөлт

 • Төлөвлөлт

 • Засвар, Техник, төлөвлөлт

 • Хүний нөөц

 • Цалин, Ростерийн бүртгэл

 • Цахилгаан

 • Борлуулалт

 • Гэрээ, бичиг баримт

 • Удирдлага дашбоард, гм...


Си Ар Найнтээн бюро Монголиа  /Хятадын 19 р анги/ ХХК д ERP системийн дараах модулиуд:

 • Агуулах

 • Худалдан авалт, төлөвлөгөө

 • Уул, BCM Cost, Уулын төлөвлөлт

 • Засвар, Техник, төлөвлөлт

 • Гэрээ, бичиг баримт

 

БлюМон Групп ХХК ын дараах охин компаниудад ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэх ажил явагдаж байна.

 • Nike, Converse

 • The Pub

 • The Bull Hot Pot

 • Sura

 • Бууз

 • Шөлөндөө

 

Илдэнгүн Хошуу ХХК   д ERP системийн дараах модулиуд:

 • Санхүү

 • Агуулах

 • Худалдан авалт

 • Үндсэн хөрөнгө

 • Хүний нөөц

 • Борлуулалт

2019               -1


Юнимед ХХК д ERP

 • Бизнес процесс шинжилгээ

 • ИРП нэвтрүүлэхийн өмнөх зөвлөх үйлчилгээ


Дипломат Байгууллагын Үйлчилгээ Эрхлэх Газар  ТӨҮГ  д ERP системийн дараах модулиуд:

 • Хүний нөөц

 • Бичиг хэрэг

 • Гэрээ


ЕвроФарм ХХК д ERP системийн сайжруулалт дэмжлэг хийж эхлэв модулиуд:

 • Санхүү

 • Агуулах

 • Худалдан авалт

 • Үндсэн хөрөнгө

 • Борлуулалт

 • ПОС


Түмэн Торго ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

 • Санхүү

 • Агуулах

 • Худалдан авалт

 • Үндсэн хөрөнгө

 • Үйлдвэрлэл /хувцасны өртөг тооцолт/

 • Хүний нөөц

 • Борлуулалт

 • ПОС

2018

 

Номин Холдинг ХХК  д ERP системд тулгуурласан Үнэлгээний систем нэвтрүүлэв:

 • KPI үнэлгээ

 • 360 үнэлгээ

 • Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

 • гм

 

Үндэсний амьдралын даатгал ХХК /nationallife/  д ERP  системд тулгуурласан Даатгалын удирдлагын дараах модулийг нэвтрүүлэв:

 • Гэрээний менежмент

 • Нөхөн төлбөрийн менежмент

 • Актуар тооцоолол

 • Давхар даатгал

 • Нөөц сан тооцоолол

 • Тайлангууд

 • Банкны даатгал

 • Дашбоард

Номин Даатгал ХХК д ERP системд тулгуурласан Даатгалын удирдлагын дараах модулийг нэвтрүүлэв:

 • Гэрээний менежмент

 • Нөхөн төлбөрийн менежмент

 • Актуар тооцоолол

 • Давхар даатгал

 • Нөөц сан тооцоолол

 • Тайлангууд

 • МИИС, SOS, Даймонд зэрэг гадны системийнхолболт

 • Дашбоард

2017

Жүр Үр ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

 • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

 • Агуулах

 • Худалдан авалт, төлөвлөгөө

 • Мобайл борлуулалт

 • Үйлдвэрлэл, өртөг тооцолт

 • Төлөвлөлт

 • Засвар, төлөвлөлт

 • Хүний нөөц

 • Цалин

 • Бичиг баримт

 • Авто аж ахуй

 • Борлуулалт

 • ПОС

 • Үндсэн хөрөнгийн засвар үйлчилгээ

 • Чанарын удирдлага

 

Гялс Тех ХХК ERP системийн Дараах модулиуд нэвтрүүлсэн.

 • Санхүү

 • Хүний нөөц

 • Агуулах

 • Худалдан авалт

 • Борлуулалт

Гялс Био ХХК ERP системийн Дараах модулиуд нэвтрүүлсэн.

 • Санхүү

 • Хүний нөөц

 • Агуулах

 • Худалдан авалт

 • Борлуулалт

2016

Амгалан Дулааны Станц ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

 • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

 • Агуулах

 • Худалдан авалт, төлөвлөгөө

 • Төсөв

 • Хүний нөөц

 • Цалин 

 • Борлуулалт

 • Удирдлага

Зааг Групп ХХК, Тод Тамга ХХК ERP системийн Дараах модулиуд нэвтрүүлсэн.

 • ПОС

 • Санхүү

 • Тамганы борлуулалт

 • Худалдан авалт

 • Тамганы захиалга үйлдвэрлэл

МЗБ ХХК д буюу ИКИА Монгол ERP системийн     Дараах модулиуд нэвтрүүлсэн.

 • ПОС

 • Агуулах

 • Худалдан авалт

 • Борлуулалт2015

Уул Уурхайн Үндэсний Олборлогоч ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

 • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

 • Агуулах

 • Худалдан авалт, төлөвлөгөө

 • Төсөв

 • Уул, уурхай

 • Засвар, Техник

 • ХАБЭА

 • Хүний нөөц

 • Цалин

 • KPI

 • Борлуулалт

 • Удирдлага

Лайфтроник ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

 • Санхүү

 • Агуулах

 • Худалдан авалт

 • Үндсэн хөрөнгө

 • Хүний нөөц

 • Борлуулалт

2014

ДЦС-4 ТӨХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

 • Санхүү, Үндсэн хөрөнгө

 • Агуулах

 • Худалдан авалт, төлөвлөгөө

 • Төсөв

 • Үйлдвэрлэл /ТЭЗҮ/

 • Төлөвлөлт

 • Засвар, төлөвлөлт

 • Хүний нөөц

 • Цалин

 • Авто аж ахуй

 • Борлуулалт

 • ПОС эрчим зоогийн газар, эрчим дэлгүүр гм

 • Удирдлага

Гялс ХХК д ERP системийг бүрэн хэмжээгээр нэвтрүүлэв. нэвтрүүлсэн модулиуд:

 • Санхүү

 • Агуулах

 • Худалдан авалт

 • ПОС

 • Хүний нөөц

 • Борлуулалт

2013               

МЕНЕЖВОЛЛ ХХК Үүсгэн байгуулагдав

               2009
OpenERP системийг Монголд хөгжүүлж эхлэв