МОДУЛИУД

 OdooERP болон OdooERP системд суурилсан манай МенежВолл ХХК ийн модулиуд 

Нягтлан Бодох Бүртгэл

Бизнесийнхээ талаар үнэн зөв мэдээллээ цаг тухайднь авч байхын тулд танай НББ цаг тухай бүр үнэн зөв хөтлөгдөж байх ёстой.

цааш..


Төсөл

Төслийн модуль нь байгууллагын төслийн явцыг төсөл, түүний үе шат, даалгавар бүрээр гүйцэтгэлийн явц, зардлыг хянах бололцоог олгоно.
 
 цааш..


Төсөв

 Хэрэглэгч өөрийн хянахыг хүссэн өртөгийн төвүүдээр төсөв үүсгэж үүсгэсэн төсвийг гүйцэтгэлтэй харьцуулах, гүйцэтгэлд шинжилгээ хийх         бололцоог олгоно.
  цааш..


Агуулах

Татан авсан байгууллагын бараа материал, түүхий эдийг хадгалах, дамжуулах, зарлагадах зэрэг үйлдлүүдийг системчилсэн бөгөөд бусад       модулиудтай нягт уялдан ажиллана.
  цааш..


Худалдан авалт

Байгууллага дотооддоо хэрэглэх болон борлуулах зорилгоор бараа худалдан авах, төлөвлөх зайлшгүй шаардлагатай байдаг ба энэ процессийг худалдан авалтын модуль бүрэн автоматжуулсан 

  цааш..


Борлуулалт

Борлуулалтын модуль нь шинэ харилцагч борлуулалтын боломжоо алдахгүй хөтлөхөөс эхлээд агуулахаас бараа гаргах, авлага цуглуулах хүртэл процессийг удирдана. 

  цааш..


Хүний нөөц

Хүний нөөцийн модуль нь байгууллагын хүний нөөцийн бүтэц зохион байгуулалтыг тодорхойлж нэгдсэн нэг системд холбоно. 

  цааш..


Борлуулалтын цэг

Дэлгүүр, Супермаркет, Эмийн сан зэрэг жижиглэнгийн худалдааны бизнесийг ПОС буюу борлуулалтын цэгийн програм хангамжгүй төсөөлөх аргагүй юм. 

  цааш..


Үйлдвэрлэл

Үйлдвэрлийн модуль нь үйлдвэрлэлийн процессийг удирдаж түүхий эдээс бэлэн бүтээгдэхүүн болох хүртэл үйл ажиллагааг автоматжуулна .  

  цааш..


Уурхайн олборлолт

Уул уурхайн бүтээлийн төлөвлөлт маркшейдерийн бүртгэлт, диспетчерийн бүртгэлүүд, техникийн мото/цаг, баяжуулах үйлдвэрийн бүртгэл, өрөмдлөгө тэсэлгээний бүртгэл. Тайлан мэдээнүүд, анализ шинжилгээ.

цааш..


Техник

Уул уурхайн хүнд машин техник тоног төхөөрөмжийн бүртгэл, тэдгээрийн үйлдвэрээс тогтоосон норм, стандарт үзүүлэлтүүд, мото цагийн бүртгэл, дугуйн гүйлт, элэгдэл гэх мэт бүртгэгдэнэ. Холбоотой тайлан мэдээг шуурхай гаргаж анализ, шинжилгээ хийнэ. 
 цааш..


Даатгалын модуль

Даатгалын компаний онцлогт тохирсон даатгалын гэрээний бүртгэлээс эхлээд тайлан санхүү, нөхөн төлбөр, албан журмын даатгалын МИИС системийн холболт бусад системийн холболтууд гм бүх боломжийг агуулсан.

   цааш..


Засвар

Хүнд машин, техник тоног төхөөрөмжтэй холбоотой үзлэг оношлогоо, засвар үйлчилгээний бүртгэл, түүнд шаардлагатай сэлбэг материалыг шаардах, худалдан авалт хийх боломжтой.
  цааш..


Гэрээ

Байгууллага дотооддоо хэрэглэх болон борлуулах зорилгоор бараа худалдан авах, төлөвлөх зайлшгүй шаардлагатай байдаг ба энэ процессийг худалдан авалтын модуль бүрэн автоматжуулсан 

  цааш..


ХАБЭА

Байгууллагын OHSAS 18001 стандартад нийцсэн ХАБЭА-н бүртгэлүүд Аюулыг мэдээллэх хуудас, Ажлын байрны үзлэг, Эрсдэлийн шинжилгээ, Ослын тайлан, Сургалтын бүртгэл гэх мэт....

  цааш..


Баримт бичиг, архив

  ERP Системийн бичиг хэргийн модуль нь байгууллагад  ирсэн болон явсан албан бичиг өргөдөл, гомдол, тушаал гэх мэт бүх баримтын бүртгэлийг хийх болон  тайлан мэдээ авах боломжийг бүрдүүлнэ.
 цааш..


Цалин бодолт

  Ажилчдын системээр бодох ба хүний нөөцийн болон санхүүгийн модультайгаа уялдаатай ажилладаг. НД, болон татварын тайланг шууд хэвлэн авч сайтад импорт хийх боломжтой.
 цааш..


CRM

Харилцагчидын мэдээлэл бүрдүүлэх, уулзалт товлох, масс мэйл илгээх, утасны дуудлага, борлуулалтын дараах үйлчилгээ, борлуулалтын сэжим бүртгэх гм боломжуудтай, мөн тайлан анализтай

  цааш..