Odoo ERP Хөгжүүлэгч, нэвтрүүлэгч компани.

Odoo ERP нь дэлхийн хамгийн шилдэг байгууллагын менежментийн нээлттэй эхийн програм хангамж юм.  Дэлхий даяар сая сая хэрэглэгчид odoo г ашиглан бизнесээ өргөжүүлж сэтгэл ханамж өндөртэй байна.

30+
Амжилттай төсөл
10+
Жилийн туршлага
120+
Монгол компаниудад зориулсан модуль
5+
Бусад системтэй холболт


A great title

And a great subtitle

A great title

And a great subtitle

A great title

And a great subtitle

A great title

And a great subtitle